FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKAVOST – projektový den

Dne 8. 3. 2023 na naší škole proběhl projektový den zaměřený na finanční gramotnost a podnikavost. Dne se zúčastnili naši žáci školy, ZŠ Šlapanice a některé střední školy v JMK. Žáci během dne mohli absolvovat přednášky, dílčí aktivity zaměřené na rozvoj jejich kompetencí k podnikavosti a finanční gramotnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za obrovskou podporu a čas, který věnovali žákům.

Velké díky patří za obrovskou profesionalitu pořadatelskému týmu:

Adam Wojda, Daniel Škrob, Miroslav Nedvědický, Hanka Štefulíková, Markéta Svobodníková, Karolína Karpíšková, Aneta Prátová, Aneta Komárková, Vendula Eclerová, Michaela Dlábková, Sabina Šrámková , Barbora Stehlíková, Josef Frecer, Simona Kolomazníková, Tereza Palečková, Kateřina Šrámková, Leoš Mezihorák, Zuzana Baráková, Michaela Jakšová, Tereza Macenauerová, Veronika Šmerdová, Tereza Kočařová, Tereza Andová. Nikola Šmýdová, Jan Zemene.

A obrovské díky patří za účast a podporu těmto institucím a osobám:

Mendelova univerzita v Brně – Svatopluk Kapounek

Vysoké učení technické v Brně – Marek Zinecker

Česká národní banka – Luboš Komárek, Dita Vejnárková, Jakub Kunert

European Centre for Career Education – Tomáš Hülle

GFF s.r.o. – Martin Luňák

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání – Dáša Zouharová, Jana Němcová, Sylvia Neslušanová

Yourchance o.p.s. – Jana Merunkova

MONETA Money Bank – Zuzana Filipova, Vincent Tomaško, Jan Šitavanc, Josef Švadlena, Michal Bača

Air Bank a.s. – Hana Václavová, Jan Kovanda

Komerční banka a. s. – Dušan Šerfözö

Diecézní charita Brno, Celsuz –Jan Dvořáček

Obchodná akadémia Bolečkova 2, Nitra – Iveta Svitačová

Junior Achievement o.p.s. (JA Czech) – Martin Smrž

MŮŽEŠ PODNIKAT– Jana Králová

Národní pedagogický institut České republiky – Kateřina Lichtenberková

Jihomoravský kraj– Hejtman Jihomoravského kraje –Jan Grolich

Členka Rady města Brna pro školství – Irena Matonohová

Brno-Černovice – starostka a poslankyně – Petra Quittová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a mnoho dalším…

Tento celý den byl veden pod Global Money Week – EFPA Czech Republic a yourchance o.p.s.

Děkujeme také všem hostům, kteří dorazili na program pro odbornou veřejnost.