Měsíční stáže v Irsku – zkušenost k nezaplacení

Jsme rádi, že se můžeme podělit o pozoruhodné zážitky našich žáků, kteří se v rámci projektu Erasmus+ vydali na obohacující cestu za zkušenostmi, poznáním a kulturou. Každý rok po pandemii Covid 19, i letos naše škola poskytla žákům 3. ročníků maturitních tříd a 2. ročníků učebních oborů možnost vyjet na měsíc na zkušenou do firem v Irsku. Tyto stáže představují významný krok směrem k propojení teorie s praxí a poskytují našim žákům jedinečnou příležitost získat cenné praktické zkušenosti ve svých oborech.

V letošním školním roce bylo hodně zájemců hlavně z oboru Informační technologie, kteří úspěšně dokončili přípravu, zorganizovali jsme výjezd žáků ve dvou skupinách.

 Ve dnech 31. 5. – 1. 7. 2023 vyjela první skupina 18 žáků s doprovodní osobou a asistentkou postiženého žáka na měsíční stáž do Dublinu, Irsko v rámci projektů č. 20221CZ01-KA121-VET-000059159 a 2021-1CZ01-KA121-VET-000007322, a to v rámci projektu 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007322 – 10 žáků (ze třídy IT3A – 2, IT3B – 4, EPO3A – 2, EPO3B – 2);a rámci projektu 20221CZ01-KA121-VET-000059159–8 žáků ze třídy ME3A – 1, ME3C – 1, MS3B – 2, STR – 1, OK2 – 2 a EPO3B – 1 žák na vozíčku s asistentem), ze kterých celkem 5 žáků bylo neplnoletých. A ve dnech 26. 7. – 26. 8. 2023 na stáž do Dublinu vyjela samostatně druhá skupina ze 6 žáků oboru Informační technologie v rámci projektů č. 2022-1-CZ01-KA121-VET-000059159. Nepřetržitou podporu žákům této skupiny během celé mobility poskytovala koordinátorka projektu Olga Myslíková, která byla se žáky v kontaktu na sociálních mediích a telefonu.

Výjezd žáků obou skupin byl podpořený a financovaný z programu Erasmus + a uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem InternsPlus, Dublin, Irsko.

Stážím v Irsku předcházela půlroční příprava. Žáci docházeli do přípravného kurzu, kde si procvičovali angličtinu a dozvěděli se informace o Irsku, Dublinu, důležitých věcech pro pobyt, a to o zvláštnostech dopravy, bydlení v hostitelských rodinách, zvycích, jídle v Irsku a o používaném dublinském dialektu.

Letošní běh byl výzvou pro organizátory. Jako jedna z mála škol v ČR jsme se nebáli zapojit do projektu  žáka na vozíčku, což si vyžádalo spoustu zjišťování, zařizování, ale i odhodlání a práce. A jsme pyšní, že se nám vše povedlo, stáž a mobilita tohoto žáka proběhly bez problémů a měly obrovský dopad na žáka, ale i na školu, která získala cenné zkušenosti s přípravou takových stáží.

Během stáže účastníci pracovali ve firmách podle svého zaměření na plný úvazek jako plnohodnotní zaměstnanci a plnili jednotky učení podle oboru, které kromě odborných úkolů zahrnovaly seznámení s firmou, školení BOZP a požární ochrany, plnění dalších úkolů podle potřeb firmy.  Stáže byly navrženy tak, aby odpovídaly specializaci žáků, podporovaly rozvoj dovedností, kulturního povědomí a jejich osobní růst. Pro každou firmu byla vytvořena jednotka učení podle potřeb firmy a účastníka. Naši žáci využili příležitost uplatnit své teoretické znalosti v reálném prostředí, získat praktické zkušenosti a zlepšit odbornou terminologii ve svém oboru. Monitoring stáží a plnění samotných jednotek učení na místě nebo pomocí online komunikace v případě 2. skupiny kromě instruktorů ve firmě a zaměstnanců IntersPlus, zajišťovala doprovodní osoba/koordinátorka projektu. Zpětná vazba byla velmi pozitivní: zaměstnavatelé chválili žáky za pilnost, zodpovědnost a pečlivost a byli se žáky velmi spokojeni. V závěru stáže všichni žáci kromě dokumentů podle podmínek projektů získali potvrzení o absolvování stáže – Europass mobilita a doporučující dopisy.

Žáci v profesionálním prostředí zdokonalili své komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a schopnost řešení problémů, což jim určitě pomůže v budoucí kariéře. V interakci s kolegy z různých prostředí žáci získali hlubší porozumění pro kulturní rozdíly a rozvíjeli si mezikulturní komunikační dovednosti.

Život a práce v nové zemi pro žáky znamenaly výzvu vystoupit ze své komfortní zóny a podpořily jejich přizpůsobivost a nezávislost. Budování vztahů s odborníky a vrstevníky otevřelo dveře k budoucí spolupráci a příležitostem v mezinárodním kontextu.

Kromě profesního rozvoje naši žáci využili možnost prozkoumat pulzující město Dublin a malebnou krajinu Irska. Účastnili se kulturních exkurzí v EPIC museu, Národní galerii, pěší prohlídky městem s průvodcem – 1916 Rebellion Walking Tour, celodenních výletů na Cliffs of Moher, Wicklow Mountains, Giants Causeway, Gallway a dalších, ochutnávali místní kuchyni a poznávali bohatou historii a tradice Irska. Tyto zážitky nejen obohatily jejich chápání irské kultury, ale přispěly také k jejich osobnímu růstu a globální perspektivě.

Stáže našim žákům poskytly obrovský osobní i profesní růst. Nejenže posílily jejich životopisy o praktické zkušenosti, ale také rozšířily jejich obzory a podpořily jejich sebevědomí a zvídavost, které jim dobře poslouží v jejich budoucím povolání.

Jedním z významných výsledků této zkušenosti bylo výrazné zlepšení jazykových dovedností našich žáků. Poutavé prostředí života a práce v anglicky mluvící zemi vedlo k rychlému zlepšení jejich jazykových znalostí, což je přínos, který jim nepochybně pomůže při jejich studiu a profesním uplatnění.

Závěrem lze říci, že stáže v rámci programu Erasmus+ v Dublinu poskytly našim žákům měsíc plný profesního rozvoje, kulturního poznávání a osobního růstu. Jsme nesmírně hrdí na jejich úspěchy a vděční za příležitosti, které jim tento projekt poskytl. Zkušenosti získané během tohoto měsíce nepochybně zanechají trvalý dopad na jejich životy a kariéru.

Upřímně děkujeme programu Erasmus+, hostitelským podnikům a všem, kteří se podíleli na uskutečnění této obohacující cesty. Přejeme našim žákům další růst a úspěch!

Zpracovala: Mgr. Olga Myslíková

PREZENTACE ŽÁKŮ