Úprava způsobu konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Vážení  studenti,
zveřejňujeme úpravu způsobu konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021.

Úprava způsobu konání ZZ 2021

Ing. Jindřich Felkel
zástupce ředitele