Pojďme se dotknout ICT – školení Moodle

SONY DSC16. 12. 2014 usedlo 20 učitelů naší školy do lavic učebny výpočetní techniky a v rámci projektu „Pojďme se dotknout ICT“ se na 5 hodin stali studenty, kteří se chtějí zlepšit v práci s Moodle. Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání. Slovo „moodle“ lze také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech.
V průběhu semináře si učitelé zopakovali již zaběhnuté dovednosti s Moodle a naučili se např. tvorbu testů, seznámili se s bankou otázek, organizací účastníků kurzů, atd. V lednu 2015 budou učitelé ve školení Moodle pokračovat!

SONY DSC