Exkurze Kovolit

20141204_101259Dne 4. prosince 2014 jsme se vydali s panem učitelem Ladislavem Rozíkem na exkurzi do slévárenské firmy Kovolit v České u Brna. Sraz jsme měli v 08,00 h na konečné v Řečkovicích a odtud pokračovali autobusem č. 71 do České. Po příchodu do Kovolitu, který se nachází v centrální části obce, jsme se ohlásili na vrátnici, a poté se nás ujal vedoucí směny, který nás stručně seznámil s výrobou. V Kovolitu se odlévá pouze z hliníku a jeho slitin. Pak pokračovala samotná prohlídka výrobních prostor.
Viděli jsme spoustu zajímavých věcí, například odlévání do kokil, výrobu forem střásáním nebo ručním pěchováním, lití jak pomocí jeřábové pánve, tak pomocí ruční pánve, ruční výrobu modelů i nejmodernější výrobu modelů pomocí stlačeného vzduchu. Viděli jsme také vytloukání odlitků z forem strojní i ruční. Dále nám vedoucí směny ukázal čistírnu, kde odstraňovali vtoky, výfuky a švy z odlitků. Zavedl nás také ke kontrole, měření, balení a expedici odlitků.
Ve firmě se taktéž nachází hala s obráběcím centrem a několika CNC stroji, takže Kovolit je schopný pro zákazníky dodávat výrobky ve finální podobě, bez potřeby dalších úprav.
Po skončení exkurze jsme se přesunuli na blízké dětské hřiště (vedle zastávky autobusů zpět do Brna), kde jsme se vrátili do svých dětských let a skotačili na prolézačkách.
Exkurze byla zajímavá, rozšířila nám obzory a byla nám nabídnuta možnost jít na odbornou praxi. Děkujeme panu učiteli Rozíkovi, že nám ji zařídil.

Žáci PSP

20141204_100053

20141204_101259