EDULAB eKabinet

logo_edulab_flatOd školního roku 2013/2014 spolupracuje naše škola s neziskovou společností EDUkační LABoratoř, z. s. (EDULAB), jejímž cílem je podpora a rozvoj moderních forem vyučování a zavádění informačních technologií do výuky na všech stupních školského systému, včetně vysokoškolských pracovišť zabývajících se přípravou pedagogů.
EDULAB je zároveň organizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015, jehož cílem je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany soukromého sektoru a neziskových organizací.
Již druhým rokem využívají učitelé sekce cizích jazyků portál eKabinet, jehož systém interaktivních cvičení jim výrazně pomáhá ve výuce a žáci s ním rádi pracují. Každý učitel může pracovat se cvičeními vhodnými právě pro jeho skupinu, neboť úroveň žáků je v jednotlivých třídách různá. Využíváme tak i značné výhody naší školy – máme vysoký počet učeben, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

projekt_ppds-2