Pobytový výukový program Svou cestou

Naši žáci třídy MS2B se zúčastnili pětidenního pobytového programu, jehož cílem byl rozvoj podnikavých kompetencí.

Pobyt byl rozdělen do několika bloků, každý z nich se potom věnuje jiné klíčové oblasti podnikavosti, jako jsou např. finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“.

V těchto blocích žáci zažili samostatné plánování a rozhodování, simulace, práci v týmu, diskuze, kreativní aktivity apod.