Český den proti rakovině

Studentská rada se v letošním roce opět zapojila do veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se konala ve středu 29. 9. 2021. Podařilo se vybrat celkem 8 499 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.