Odborná stáž v Evropě

Projekt mobility č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností zajišťoval realizaci čtyřtýdenních odborných stáží pro žáky oboru Strojírenství a Ekonomika a podnikání ve městě Portsmouth ve Velké Británii ve spolupráci s partnerem Language Solution.

Stáží se celkem zúčastnilo 18 žáků, z nichž 6 žáků bylo z oboru Strojírenství a 12 žáků z oboru Ekonomika a podnikání. Účastníci pracovali 7-8 hodin denně 5 dnů v týdnu v soukromých a charitativních firmách, žáci oboru Strojírenství pracovali samozřejmě ve strojírenských firmách, žáci oboru Ekonomika a podnikání ve firmách z různých odvětví. Projekt byl zaměřen na žáky se specifickými poruchami učení a na žáky ze sociálně slabších rodin a většina takových žáků se účastnila projektu.

Pro hodnocení a uznání výsledků vzdělávání projekt použil principy projektu ECVET a během stáže účastníci plnili dvě jednotky učení podle oboru, které byly vypracovány před výjezdem ve spolupráci učitelů SŠTE, zaměstnanců Language Solition a budoucími instruktory ve firmách podle Memoranda o porozumění. S každým účastníkem byla podepsána smlouva o učení a o každém byl veden osobní záznam. Také výsledky učení byly zaznamenány v Europasu Mobility. Žáci dostali certifikát o splnění jednotek učení a od Language Solution získali i Certificate of Work Experience Proficiency o absolvování odborné stáže ve své firmě a SŠTE po skončení stáže provedla zhodnocení a uznání kvalifikace.

Cíle projektu byly naplněny, žáci získali odborné dovednosti, schopnosti a zkušenosti ve svém oboru, implementovali své teoretické znalosti v praxi, získali pracovní a organizační schopnosti, jazykové dovednosti v komunikaci v cizím jazyce jak v pracovním prostředí, tak i v obyčejných životních situacích, ve výslovnosti a porozumění. Rovněž se zlepšily jejich sociální dovednosti a schopnosti v jednání s kolegy a zákazníky a jejich interkulturní znalosti, protože samozřejmě žáci poznali kulturu, zvyky, památky aj. Velké Británie.

Během stáže účastníci vedli deníky, kde zaznamenávali plnění jednotek učení a plnění dalších nutných každodenních úkolů. Deníky praxe a prezentace vypracované po návratu o průběhu stáže s použitím své fotodokumentace a svých postřehů a poznatků jsou výsledky projektu. Žáci oboru Ekonomika a podnikání také měli za úkol vypracovat prezentaci o své firmě a zhodnotit výsledky její činnosti.

Co se týče našich žáků, tak firmy, ve kterých pracovali, byly s jejich prací maximálně spokojeny a pochválily jejich pilnost, zodpovědnost a pečlivost. Hodně žáků dostalo oficiální dopis s výbornými referencemi a pochvalou a hodně firem by bylo ochotných ihned nebo po absolvování školy zaměstnat naše žáky. Co do úrovně anglického jazyka, nikdo neměl žádné větší jazykové problémy. Takže všichni naši žáci zvládli stáž na výbornou a dobře reprezentovali naši školu.

Po celkové validaci projektu je jasné, že projekt byl velmi úspěšný, výsledky projektu v plné míře odpovídají původním záměrům a spolupráce s partnerem bude pokračovat.

Zkušenosti účastníků

Pavlína Netopilová EPO4A
Doležel Pavel PSP 4  ‎

Prezentace o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
Prezentace o stáži. Autor Lenka Kohoutová EPO 3B (2013/2014)

Prezentace o stáži. Autor Tomáš Petrov MS 3B (2013/2014)
Prezentace o firmě. Autor Lenka Kohoutová EPO 3B (2013/2014)
Prezentace o firmě. Autor Jan Kotoul EPO 3A (2013/2014)