Přírodovědný klokan

Dne 15.10.2014 proběhla na naší škole, tak jako každý rok, soutěž , která je určena pro žáky prvních a druhých ročníků. Otázky a úlohy měly za úkol prověřit znalosti žáků z různých oblastí přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, biologie).
Na prvních deseti místech se umístili tito žáci:
1. PAVLÁSEK Karel IT1A
2. PIŤHA Petr ME1C
3. FROLA Josef IT1B
4. PETRÁŇ Marek IT1B
5. HLÁSENSKÝ Jakub IT1A
6. KUBÍK Jan IT1B
6. FERBY Son IT1A
7. NEČAS Václav IT2A
8. PETR Martin IT1B
9. JAKUBŮ Zdeněk IT1A
9. JEŘÁBEK Filip IT2A
10. ZWIENER Jan ME2B
Celou tabulku výsledků se žáci dozvědí od vyučujících fyziky.
Mgr. Jana Morbacherová