Zpět k Projekty Erasmus+ a Leonardo Da Vinci

Stínování ve Velké Británii II.

SpinnakerV listopadu (ve dnech 4. 11. – 18. 11. 2017) vyjela, už podruhé, pětičlenná výprava pedagogů naší školy na stínování do města Portsmouth na jihu Anglie, a to v rámci projektu č. 2016-1-CZ01-KA102-023204 – INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE, který byl podpořen a financován z Programu Erasmus +. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem Language Solution, Portsmouth, Velká Británie.

Během mobility jsme se během 10 pracovních dnů účastnili stínování vyučovacích metod a strategií v hodinách jazykovědných, přírodovědných, technických a strojírenských předmětů, stínování systémů řízení používaných pro vedení a administrativu školy v organizacích zabývajících se odborným vzděláváním ve Velké Británii, a to na školách Chichester College, Highbury College, Northbrook College, Portsmouth College, Southdowns College, St Vincet College a Redbridge Community School. Stínování zahrnovalo především prohlídku hostitelských škol, seznámení se s vzdělávacím systémem Spojeného království, seznámení se s vedením a vybavením hostitelských škol, výměnu zkušeností v oblasti vytváření a používání vzdělávacích plánů a osnov hostitelskými organizacemi a SŠTE, seznámení se s výukovými materiály, manuály, pomůckami a on-line materiály používanými pří výuce učiteli hostitelských organizací, porovnání úrovně technického vzdělávání v jednotlivých předmětech na SŠTE, školách v České republice a v hostitelských organizacích a ve školách v UK. V neposlední řadě jsme měli možnost komunikovat se zaměstnanci hostitelských organizací, která pro nás znamenala nutnost používat a tím si zdokonalovat naši angličtinu.

Součástí projektu byla i návštěva strojírenské firmy Time house ve městě Botley, jejíž součástí bylo seznámení se s vybavením a stroji ve strojírenské firmě, s organizační strukturou, s vedením a zaměstnanci strojírenské firmy, seznámení se s normami ISO používanými strojírenskou firmou, s pracovním systémem a podmínkami v hostitelské zemi či porovnání strojírenského průmyslu a práci firem v hrabství Hampshire, Velké Británii a v České republice.

SubmarineUbytování bylo zajištěno v rodinách v malebném přímořském městě Portsmouth, které nabízí cizincům řadu atrakcí. Během volna a o víkendu nás čekal bohatý kulturní program k poznání kultury Velké Británie. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městě Portsmouth (univerzitu, místo pobytu Charlese Dickense, dům Johna Poundse) a mnoho dalších dechberoucích historických atrakcí v historickém místě Dockyards, které v nás všech zanechalo největší zážitky (např. prohlídka ponorky – HMS Alliance at Royal Navy Submarine Museum – Gosport).

Na konci stáže proběhlo závěrečné jednání, na němž bylo provedeno celkové zhodnocení projektu. Za členy celého týmu: „Projekt stoprocentně naplnil všechna naše očekávání, pro všechny byl velkým přínosem a inspirací!“

Mgr. Gabriela Šrámková

Ve_skole_1U_skolyprednaska1letisteFirma2Ve_skole_2