Zpět k Projekty Erasmus+ a Leonardo Da Vinci

Diseminační konference 2016

Pečeť kvality podruhé pro naši školu

Dne 19. 10. – 20. 10. 2016 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila Diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem Řemeslo má zlaté dno, která byla zaměřena na podporu vzdělávání v oblasti řemeslných profesí. Cílem bylo představit aktivity programu Erasmus+, prezentovat příklady dobré praxe a podporu začleňování účastníků ze znevýhodněných skupin prostřednictvím projektové činnosti. Součástí konference bylo vyhlášení nejlepších projektů, které získaly ocenění Pečeť kvality a motivace žadatelů k využití evropských nástrojů na podporu mobility.

Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože právě naše škola v kategorii Projekty mobility získala ocenění za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2013 za projekt č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností, během kterého žáci čtyři týdny pracovali a plnili jednotky výsledků učení ve firmách v hrabství Hampshire ve Velké Británii.

Po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 a Pečeť kvality 2011 Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, znovu převzala ocenění a přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 250 projektů tak naše škola byla jedinou střední školou, která získala toto ocenění.

Konference byla rovněž přínosem a inspirací pro Mgr. Myslíkovou, protože se mohla zúčastnit tří workshopů, v nichž pracovala v pracovních skupinách a účastnila se diskusí.
Doufáme, že se naší škole povede uskutečnit další úspěšné projekty a Mgr. Myslíkové přejeme hodně úspěchů v realizaci dalších projektů pro žáky naší školy.

Certifikát 1 2 3 4