Zpět k Projekty financované EU

Projekty OPVK

Úplně nový je od října 2013 další projekt OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Jeho nositelem je JmK, naše škola je jedním z partnerů.

  • Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
  • Výše finanční podpory: 193.337.176,33 Kč celkem, z toho naše škola jako partner č.7 695.988 Kč
  • Období realizace: 1.8.2013 – 30.6.2015 

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt bude probíhat ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a ně navázanými 130 základními školami z Jihomoravského kraje. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se budou moci žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivitách školy. Učitelé středních a základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu vzniknou elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které v současné době chybí v nabídce učebnic a získají doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků není cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využití stávajících, již vytvořených materiálů z realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe bude hlavní náplní pravidelných krajských setkání metodiků.

V podmínkách naší školy je realizováno:
1. Vybavení nové odborné učebny pro výuku multimediálních technologií – návaznost na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením Multimediální technika. Výuka 234 hod. ročně.
2. Celoročně pravidelně se opakující volnočasová aktivita – kroužek multimediální techniky pro žáky školy, jehož obsahová náplň bude navazovat na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik – multimediální technika. Činnost 2 hod. týdně.
3. Celoročně pravidelně se opakující volnočasová aktivita – kroužek výpočetní techniky pro žáky školy, jehož obsahová náplň bude navazovat na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik – informační technologie. Činnost 2 hod. týdně.
4. Dlouhodobá spolupráce SŠ s VUT Brno – FEKT, realizace cvičení „Pokročilá praktika v elektrotechnice“ v laboratořích VUT v rozsahu 108 hodin pro 60 žáků oboru Mechanik elektrotechnik
5. Návštěva všech žáků školy ve vědeckém zábavním centru VIDA a zpracování žákovských projektů.

Stránka projektu na JmK