Nominace žáka naší školy na prestižní akci „Meet the Champions of Excellence“ v Bruselu

Jako ambasador sítě Euroučňů a účastník stáže ve firmě v Irsku v rámci studia v učebním oboru byl náš žák Vojta Sysel ze třídy DNS1 nominován na jedinečnou akci „Meet the champions of excellence“Bruselu, která proběhne 23. února 2024. Toto setkání, které společně pořádají Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropská komise, má za cíl zdůraznit hodnotu odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a povzbudit mladé lidi, aby si zvolili OVP jako efektivní vzdělávací a kariérní cestu.

Do akce se zapojí 400 mladých lidí, aby prozkoumali neomezené možnosti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) včetně zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+ a způsoby zapojení se do programu.
Součástí setkání budou diskuse s vítězi mistrovství Evropy a světa v odborných dovednostech – EuroSkills, WorldSkills a Abylimpics ve více než 20 různých oborech. Uskuteční se také různé workshopy. Mezi ně bude patřit i workshop, na kterém ambasadoři sítě Euroučňů z různých zemí budou referovat o svých zkušenostech ze zahraničí s programem Erasmus+ a sdílet své zážitky a zkušenosti.
Rovněž se účastníci mohou zapojit do panelové diskuse s komisařem Nicolasem Schmit a předsedou EHSV Oliverem Röpke a vymění si názory o excelenci v odborném vzdělávání a přípravě a o zásadní roli odborného vzdělávání a přípravy pro využití současných a budoucích pracovních příležitostí.
Velice Vojtovi gratulujeme a jsme si jisti, že Vojta bude skvěle reprezentovat naši školu a zemi a už se těšíme na jeho postřehy a zážitky po návratu.

Mgr. Olga Myslíková