Beseda – Svět dvou kultur – Život a studium v Česku a USA

V uplynulém měsíci ve dnech 18. a 19. prosince 2023 jsme uspořádali na naší škole výjimečnou akci – besedu Svět dvou kultur: Život a studium v Česku a USA se žákem Filipem Szuścikem z ME4A, který se zúčastnil studijního pobytu a celý minulý školní rok studoval na střední škole v USA.

Beseda byla uspořádána pro všechny třídy 1. a 2. ročníků maturitních a učebních oborů a některé třídy 3. ročníků.
Během besedy Filip vysvětlil principy amerického vzdělávacího systému, porovnal studium na střední škole u nás a v USA, povyprávěl o stylu života a trávení volného času v zemi a ve státě Kalifornia, kde žil a studoval. Filipovy postřehy byly velmi zajímavé a přínosné, obzvláště jeho zkušenosti a zážitky, vyprávění o tom, co mu během pobytu v USA scházelo nebo naopak, co pozitivního zažil, jak vzpomíná na celý rok, jak to bylo s bezpečností ve městě a ve škole a zda by doporučil studijní pobyt dalším žákům školy.
Filip rovněž seznámil žáky s tím, jak se do studijního pobytu přihlásit a kde hledat informace. Žáci měli možnost pokládat otázky a dostali kontakt na Filipa, kdyby se ještě chtěli osobně na něco zeptat. Žáci vyšších ročníků, kteří se besedy neúčastnili, mohou získat informace a kontakty z prezentace a nahrávky besedy na konci článku.
Filip, jako účastník měsíční stáže v podniku v Irsku a dvoutýdenní stáže ve škole v Chorvatsku, zdůraznil příležitosti, které nabízí program Erasmus+, přínosy odborných stáží, sdílel pozitivní zážitky spojené s programem Erasmus+ a důležitost účastí na projektech pro jeho osobnostní rozvoj a zlepšení anglického jazyka. Zároveň Filip uvedl další možnosti zapojení se do individuálních mobilit v rámci Erasmu+ a možností, které nabízí další programy, jako například Work and travel.
Jako organizátor akce chci za sebe a za všechny zapojené pedagogy a žáky poděkovat Filipovi za poutavou, motivační a vzdělávací prezentaci o svém studijním pobytu a o životě a studiu v USA a žákovi Lukášovi Plotěnému ze třídy ME4A za zpracování nahrávky besedy.
Celkově lze říci, že beseda měla obrovský úspěch a získala velmi pozitivní odezvu od žáků i pedagogů, což nám udělalo velkou radost, a tak můžete se těšit na další zajímavé besedy v tomto roce.

Mgr. Olga Myslíková

Nahrávka besedy