Zkoušky Cambridge na Olomoucké

V prosinci 2023 proběhly na naší škole opět jazykové zkoušky Cambridge. Tentokrát se přihlásilo celkem 36 žáků, z toho 26 dosáhlo na úroveň B2 a 6 na úroveň C1. Všichni účastníci se můžou radovat z toho, že nemusí skládat „školní“ část maturitní zkoušky (slohová práce, ústní zkouška). Všem držitelům certifikátů srdečně blahopřejeme!