ONLINE FILMOVÝ FESTIVAL Poděbrady 2021

Online Filmový Festival OFF Poděbrady 2021 je jedinečným projektem zapojení žáků základních a středních škol do filmové tvorby a její prezentace prostřednictvím internetových médií. Filmy soutěží v jedné kategorii a jsou hodnoceny odbornou i diváckou porotou. Soutěžní filmy budou prezentovány na serveru YouTube a na www.onlinefilmfest.cz. Nejlepší snímky a ceny budou slavnostně vyhlášeny a promítnuty na festivalovém dni 4. 6. 2021Více informací

Propozice soutěže

1. Tvůrce

· Za tvůrce je považován žák nebo skupina žáků, kteří prokazatelným způsobem studují na základní či střední škole nebo ve školním roce 2019/20 střední školu absolvovali.

· Žák nebo skupina žáků musí být autorem filmu. Do soutěže nelze přihlašovat jinou produkci než originální. Nemusí jít o film vytvořený přímo ve škole, ale žákem či žáky příslušné školy. Typ střední školy nerozhoduje.

· Tvůrce bude rozdělen do dvou kategorií: 1) soutěžící z odborné školy, 2) soutěžící ze základní nebo střední školy bez odborného zaměření.

· Do soutěže nebudou přijímány filmy vytvořené žáky vyšších nebo vysokých škol a filmy profesionální či komerční produkce natočené pod hlavičkou středních, vyšších nebo vysokých škol.

2. Dílo

· Námět filmu je volný.

· Soutěží se napříč všemi filmovými žánry.

· Dílo bude zařazeno do kategorie dle typu školy tvůrce: 1) soutěžící z odborné školy, 2) soutěžící ze základní nebo střední školy bez odborného zaměření.

· Maximální délka snímku je 15 minut.

· Film může být natočen v libovolném formátu v kvalitě rozlišení 1920 x 1080. Nedostatečná kvalita může být důvodem k nezařazení filmu do soutěže.

· Organizátor si vyhrazuje, že soutěžní snímek může být upraven do formátu, který bude vyhovovat pro vysílání na internetu.

· Film a ani hudba nesmí porušovat autorská práva. Soutěžní snímek musí splňovat podmínky serveru YouTube. Osoba přihlašující film do soutěže za něj nese plnou odpovědnost.

· Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže film, který bude obsahovat společensky i legislativně závadný obsah (násilí, rasismus, pornografii, xenofobii, apod.).

· Do soutěže lze přihlašovat mj. i snímky:

o vytvořené v dřívějších letech,

o promítané na jiných soutěžích,

které již získaly ceny na jiných soutěžích.

· Film bude pořízen v českém jazyce.

3. Přihlášení filmu do soutěže

· Přihlašujícím je autor snímku, zástupce autorské skupiny nebo osoba pověřená autorem snímku (zástupcem autorské skupiny). Bez souhlasu autora nebo zástupce autorské skupiny není možné snímek přihlásit.

· Každý autor (zástupce) má možnost přihlásit 3 filmy.

· Přihlásit se do soutěže a současně zaslat soutěžní snímky lze do 10. 5. 2021 do 24:00 hod. Přihlásit a zaslat snímek do soutěže lze pouze elektronicky, a to na internetových stránkách www.onlinefilmfest.cz prostřednictvím registračního formuláře. Snímky zaslané po tomto termínu nebudou zařazené do soutěže.

· O úspěšném přijetí přihlášky a soutěžního snímku budou přihlašovatelé informováni na e-mail uvedený v přihlášce.

4. Prezentace soutěžních filmů

· Ve dnech 14. 5. – 3. 6. 2021 budou filmy umístěny a prezentovány na webových stránkách festivalu a YouTube. Budou volně přístupné všem divákům k hlasování.

· O pořadí zveřejnění filmů na internetovém médiu rozhoduje datum a čas přijaté přihlášky.

· Odborná porota zhlédne přihlášené filmy a rozhodne o vítězném pořadí soutěžních snímků. Slavnostní vyhlášení vítězných snímků proběhne 5. 6. 2020.

Soutěžní ceny a vyhlášení výsledků

Na slavnostním vyhlášení vítězných filmů, které proběhne v pátek 4. 6. 2021 v poděbradském kině (podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách www.onlinefilmfest.cz), budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny:

o Hlavní ceny OFF pro kategorie 1) soutěžící z odborné školy 2) soutěžící ze základních a středních škol bez odborného zaměření;

o Cena diváků;

o Cena starosty města Poděbrady;

o Cena Centra Foto Škoda;

o Čestné uznání poroty.

6. Obecné podmínky soutěže OFF Poděbrady

· Autoři díla poskytují pořadatelům festivalu právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných dokumentů o festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla, a to za účelem propagace festivalu (upoutávka, sestřih nominovaných filmů aj.). Organizátoři mají právo používat fotografie a jiné materiály zaslané k přihlášce filmu do soutěže v rámci prezentace nebo reklamy festivalu ve všech tištěných formách a na internetu.

Odesláním přihlášky autor/autorská skupina snímku souhlasí se zveřejněním jména autora či členů autorské skupiny při prezentaci festivalu v tištěných či online médiích, příp. v rozhlasu.

· Přihlášením filmu do soutěže autoři, resp. přihlašovatelé, souhlasí s festivalovými podmínkami.

· Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

· Vyhlašovatel soutěže si vymiňuje právo změnit podmínky soutěže v případě změny objektivních skutečností, které mají podstatný vliv na vyhlášení, průběh i hodnocení soutěžních snímků.