Koronavirus Covid-19 a mezinárodní programy na naší škole

[important]

Vážení rodiče a žáci, účastníci projektů Erasmus+ Výzva 2018 a 2019, v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 naše škola jedná s Domem zahraniční spolupráce, naší národní agenturou pro programy Erasmus+, o aktuální situaci týkající se výjezdu našich žáků v březnu a dubnu 2020.

V této chvíli jsou platná doporučení a informace pro příjemce grantu, která Dům zahraniční spolupráce vydal. Tato jsou v souladu s aktuálními instrukcemi a postupy ze strany Evropské komise, respektují příslušná ustanovení grantové dohody, která je vždy uzavřena mezi příjemcem grantu a DZS a samozřejmě zejména plně respektují aktuální doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

I když Chorvatsko ani Velká Británie, kam vyjíždíme, nejsou zahrnuty do seznamu vysoce rizikových oblastí, bohužel výjezd žáků se podle nařízení zřizovatele v měsíci březnu do Chorvatska neuskuteční.

Zatím není možné určit, zda výjezdy v rámci programu Erasmus+ se uskuteční v měsíci dubnu. Ale v případě vyšší moci a neuskutečnění výjezdu i v měsíci dubnu, naše škola podle grantové smlouvy musí aktivity uskutečnit v nejbližším možném termínu, tzn., žáci vyjedou na stáže jak do Chorvatska, tak i Velké Británie v náhradním termínu.

O dalších aktualitách Vás budeme průběžně informovat.

Mgr. Olga Myslíková, vedoucí programu Erasmus+

[/important]