Mimořádné opatření k uzavření školy – AKTUALIZOVÁNO

[important]

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 škola pro žáky do odvolání uzavírá, viz:

Informace o Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví na JM ŠKOLY

Žáci jsou povinni sledovat stránky školy, dle možností plnit zadané úkoly či vypracovávat projekty dle pokynů vyučujících zveřejněné v systému Edupage.

Obědy pro žáky jsou od 11. 3. 2020 hromadně zrušeny, není potřeba činit další kroky.

V souvislosti s nařízenými opatřeními budou zrušeny tyto akce:

Třídní schůzky dne 16. 3. 2020
Schůze spolku přátel 16. 3. 2020 
Den firem dne 24. a 25. 3. 2020
Setkání s bývalými zaměstnanci školy dne 26. 3. 2020
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 12. 3. 2020 a 19. 3. 2020.

Další informace budou upřesněny.

[/important]