KONFERENCE UČITELŮ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Dne 2. února 2021 byla naší školou organizována Konference učitelů odborného výcviku – sdílení zkušeností. Konference proběhla v online prostředí MS Teams. Účastníci si vyměňovali zkušenosti a tipy s vedením výuky odborného výcviku distanční formou a s využitím smartphonů jako výukových/pracovních pomůcek.

Na závěr konference proběhla volná diskuze zaměřená na plánování společného setkání na naší škole za účelem dalšího vzájemného sdílení zkušeností.

Za realizační tým
Mgr. Josef Korčák, MBA
garant aktivit projektu iKAP JMK II. COV Strojírenství