Úprava způsobu konání maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021


Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme úpravu způsobu konání maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021:

Úprava konání maturitních zkoušek

RNDr. Jana Tillerová
zástupkyně ředitele