MŮŽEŠ PODNIKAT


Každoročního semináře se letos 9. 2. 2021 zúčastnila třída EPO3. Populární metodou sdílení zkušeností s ostřílenými podnikateli – p. Minářovou a p. Spurným – se žáci inspirovali k podnikavosti a probrali cesty k jejich samostatnosti a nezávislosti.

Přednášejícím patří poděkování a žákům přejeme, aby jejich nápady našly uplatnění na pracovním trhu a pomohly zlepšovat naši společnost.