Hospodářská kriminalita – přednáška

Další aktivitou v rámci Global Money Weeku, byla přednáška na téma: Hospodářská kriminalita. Přednášky se zúčastnila třída IT3A. Žákům byl představen Odbor hospodářské kriminality JMK, který se zabývá objasňováním, vyhledáváním a vyšetřováním závažné hospodářské trestné činnosti, zejména trestnými činy proti daňové soustavě, proti měně a podvody.
Popsali jsme si některé z těchto trestných činů: trestné činy ze sféry poplatků a daní, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz), úpadkové delikty, tunelování, zpronevěry (defraudace) a další podvody apod.

Poděkování patří vedoucímu oddělení, vedoucí týmu Výnos, panu mjr. JUDr. Mgr. Rostislavu Šenkovi z odboru hospodářské kriminality, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje za čas, který nám věnoval.