Y SOFT – workshop

Pro část žáků třídy MS2B byl dne 22. 3. 2022 připraven interaktivní workshop od společnosti Y Soft ventures Management, a. s., který pořádal spolek Můžeš podnikat v rámci projektu: „Ptej se mě na podnikání!“. Hlavní lektorem a vedoucím workshopu byl Václav Muchna.

Cílem projektu je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků. Žáci se se seznámí s fungováním firmy, významem jednotlivých oddělení a pokaždé se během workshopu zaměřují ve výuce na odlišnou oblast ve firemní kultuře.

Poděkování patří také manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu pro naše žáky.