Global Money Week

I v letošním roce se naše škola zapojuje do projektu Global Money Week, který je od 21. 3. – 27. 3. 2022. Po celé republice probíhat on-line i prezenčně akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky a hlavními národními organizátory této iniciativy je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letošní téma je „Build your future, be smart about money“. („Buduj svou budoucnost, nakládej s penězi chytře“).

První z akcí, která u nás proběhla v kombinaci projektu Bankéři do škol v zastoupení Českou bankovní asociací a zástupce z KB, a. s., byla přednáška na téma Kyberbezpečnost a základy finanční gramotnosti pro třídu EPO3.

Poděkování patří lektoru: Ing. Dušan Šerfözö, Retail Trainers, Change Management and Training, Retail Banking.