Good- bye Aurelia!

IMG_1109V pátek 30. května jsme se rozloučili s Aurelií Alexoaei, která na naší škole působila 8 měsíců jako Comenius asistentka pro výuku anglického jazyka. Aurelia byla nejen vynikající pomocnicí v hodinách angličtiny, ale především skvělá kamarádka, která si získala srdce svých studentů i kolegů učitelů. Během svého pobytu zde se stala součástí života školy, absolvovala spoustu mimoškolních aktivit, zapojila se do keramického kroužku, účastnila se charitativních akcí…

Děkujeme Aurelii za její vstřícnost a aktivní přístup a přejeme jí, aby si našla práci, která ji bude bavit a obohacovat a pokud možno, aby v ní využila zkušenosti, která u nás v tomto školním roce nasbírala.