Exkurze – bioplynová stanice Velešovice

DSC_035523. 5. 2014 jsme se zúčastnili exkurze do bioplynové stanice Velešovice na Vyškovsku. Byla uvedena do provozu v roce 2011. Patří do komplexu zemědělského podniku, kde se zabývají chovem prasat a pěstováním zemědělských plodin. Pan Zvěřina nám podal zajímavý výklad o provozu stanice.

Prohlédli jsme si fermentor, trafostanici, řídící jednotku motoru, separátor a čerpadla. Stanice využívá tyto vstupní suroviny: prasečí kejdu a kukuřici. Výstupním produktem je elektrická energie a odpad, který se nazývá digestát. Ten se používá jako kvalitní hnojivo na pole.

Počet bioplynových stanic v naší republice stoupá. Je dobré, že se nahrazují neobnovitelné zdroje energie obnovitelnými. Velkou výhodou je, že neznečišťují životní prostředí. Pro zemědělce jsou novým perspektivním zdrojem příjmů. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a ověřili si nabyté teoretické znalosti v hodinách ekologie v praxi.

Exkurze se nám moc líbila. Žáci MS 1C 

DSC_0360

DSC_0359