3. místo v Mezinárodní soutěži obráběčů kovů

obrabecDne 21. 5. 2014 proběhla mezinárodní soutěž obráběčů kovů ve Vyškově.  Soutěže se zúčastnily střední školy z Polska, Ruska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a také zástupci z České republiky. Za naši školu soutěžil žák 2. ročníku učebního oboru Obráběč kovů Tomáš Brtník, který skončil na pěkném 3. místě, což je, vzhledem k náročnosti soutěže, výborný výsledek.

Cílem soutěže bylo propagovat strojírenství mezi mládeží, zvýšit zájem mladých lidí o technické obory, a zároveň porovnat kvalitu výuky a odbornost žáků i v jiných zemích. Úkolem soutěžících bylo zhotovit součástku dle zadané výkresové dokumentace. Tato součástka byla vzhledem k výrobě dosti náročná a přesná, takže soutěžící museli velice dobře zvažovat, jaký technologický postup zvolit, aby součástka odpovídala výkresové dokumentaci, a byly dodrženy veškeré tolerance dané výkresem. Zúčastněným školám byly s předstihem zaslány propozice soutěže i s daným výkresem součástky, aby se jednotliví soutěžící mohli dobře připravit. Zpracovat soutěžní výrobek měli účastníci za 4 hodiny, což bylo, vzhledem k náročnosti výrobku, velice obtížné splnit. O to více rozhodovalo, jak byl soutěžící připraven na soutěž. Soutěžní práce obsahovala veškerá témata, se kterými se žáci během svého učení seznámili. Důraz byl kladen na připravenost jednotlivých soutěžících, na jejich manuální zručnost, dovednost a technologické znalosti z obrábění kovů.

Hodnotící komise byla složená ze zástupců sponzorských firem, jejím předsedou byl p. Karl Procházka z Rakouska, který byl velice přísný na kvalitu odvedené práce soutěžících a dbal na objektivitu celé soutěže.  Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny, které darovali zástupci sponzorů, a první tři v pořadí získali pohár a diplom. Tato mezinárodní soutěž byla velice dobrou konfrontací škol a jejich žáků. Jsme rádi, že naše škola v ní se ctí obstála.

Josef Horký
vedoucí učitel strojních oborů