Exkurze třídy ME3B do Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Ve čtvrtek 3. 11.  2022 jsme navštívili v rámci festivalu „Týden Akademie věd ČR“ Ústav přístrojové techniky v Brně – Králově Poli. Prošli jsme si s průvodcem laboratoře Laserové techniky a technologie, Mikrofotoniky, Elektronové litografie, Elektronové technologie, Magnetické rezonance zaměřené na biomedecínský výzkum a laboratoř Nízké teploty a supravodivosti, kde nás upoutaly pokusy s tekutým dusíkem a jeho využití při supravodivosti. Celá exkurze ukázala možnosti uplatnění studovaného oboru u nás ve škole. Užili jsme si výborně připravené zážitkové dopoledne.

Bc. M. Gregorová, Mgr. D. Horáková