Nábor dárců krve ve FN Brno – 450ml NADĚJE

Projekt 450ML NADĚJE vznikl, jako logické vyústění regionálních akcí nazvaných „Upíří týden“, které velice úspěšně po tři roky probíhaly na transfuzních odděleních ve Zlínském, Olomouckém kraji a v Břeclavi a chce nyní posunout působnost těchto akcí na transfuzní stanice do celé České republiky za podpory rádia EVROPA 2.

Cílem projektu je získávání bezplatných (bezpříspěvkových) prvodárců krve pro transfuzní stanice nemocnic po celé České republice v dnešní situaci na trhu, kde krev není.

Důvodem je nedostatek především mladých prvodárců ve věku 18- 35 let.

Starší generace dárců, kteří byli dříve organizováni a pravidelně přispívali odchází a mladá generace už motivována, oslovována a organizována není. Dnes záleží na rozhodnutí a pohnutkách každého jedince.
Navíc v dnešní době vznikají soukromé transfuzní společnosti, stále více Čechů si za krev nechává platit a transfuzní stanice hlásí výrazný úbytek bezplatných dárců.Hlavně noví (mladí lidé) přicházejí do soukromých center, která odběry finančně odměňují. A zde je také třeba mladým lidem vysvětlit i že darovat krev „bezplatně“ se vám může vyplatit více, než krev darovat komerčně. Více doporučení Českého červeného kříže:
Český červený kříž v této souvislosti prohlašuje, že placené odběry krevních složek jsou v rozporu s tendencí prosazovanou dlouhodobě v EU i ve světě, dle níž získávání krve a krevních složek má být založeno na dárcovství bezplatném. Důvodem pro bezplatné dárcovství je především bezpečnost příjemce transfúzních přípravků – vyvolání poptávky po placených odběrech zákonitě otevírá prostor k tomu, aby se dárci krve staly osoby nevhodné, které jsou i pro nevelkou finanční odměnu motivovány k tomu, že nesdělí úplné informace o svém zdravotním stavu a svém chování, což může výrazně ohrozit právě bezpečnost transfúzních přípravků, uvádí Český červený kříž.

Velmi důležitá je i morální hodnota tohoto činu, což je zachraňování životů!

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou i přes vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, kdy dárce „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený život.Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin)

V ČR každé 3 sekundy někdo potřebuje krev, v průměru dostane každý občan za svůj život 5× transfuzi krve.

V dalších letech se chceme také začlenit do projektu dárcovství kostní dřeně a plazmy.