Projekt Krokus

je irská iniciativa, které se v současnosti účastní několik evropských zemí. Účast v Projektu Krokus představuje způsob, jak prohloubit povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. I když nám nepřálo počasí, třída EPO 4 v pátek 4. listopadu 2022 v areálu školy vysadila cibulky této rostlinky na památku židovských obětí, doufáme, že na jaře vykvetou, a tak připomenou tento významný den. 

Irská nadace pro osvětu o holocaustu, Holocaust Education Trust Ireland (HETI), nám poskytla cibulky žlutých krokusů, abychom je mohli na podzim zasadit na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které se staly oběťmi nacismu. Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Krokusy obvykle rozkvétají koncem ledna a začátkem února, tedy v době kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).