Akreditované testovací středisko ECDL

Od roku 2014 probíhala akreditace Testovacího střediska ECDL. Akreditaci zajistila společnost ECDL-CZ, která spolupracuje s ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Dnem 16. 6. 2016 bylo na naší škole vytvořeno akreditované testovací středisko ECDL CZ260 s testovací místností CZU0440 pro moduly M2 – M7,  M12 a M14. Od 11. 4. 2016 byla naše testovací místnost rozšířena o moduly M9 a M10.

Středisko zahájilo svou činnost od září 2016. Slouží převážně k testování našich žáků 1. – 4. ročníků u oborů, které mají předměty PVY (programové vybavení) a ICT (informační a komunikační technologie), ale samozřejmě je možné testovat i žáky ostatních oborů a zaměstnance školy, kteří budou mít zájem.

Termíny pro testování jsou uveřejněny na Intranetu školy a na Informační nástěnce střediska ECDL. Manažerem střediska byla určena Ing. Jaroslava Hulejová a její asistentkou Ing. Eva Kaspříková, která je  zároveň akreditovanou testerkou.

Záměrem střediska je, že si žák v 1. ročníku zakoupí index, který má platnost 3 roky a v průběhu těchto tří let splní
7 modulů (pořadí si stanoví sám) a obdrží certifikát ECDL Core.

logo_barevne-8

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu “Počítačová (digitální) gramotnost” a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

Certifikáty o akreditaci střediska ECDL

ECDL_testovaci_strediskoECDL_testovaci_mistnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditovaní testeři:
Ing. Jaroslava Hulejová
Ing. Eva Kaspříková

Přihláška k testování konceptu ECDL.

Manažer střediska ECDL
Ing. Jaroslava Hulejová