Anglické divadelní představení „Peter Black“

peter_blackVzhledem ke kladnému ohlasu divadelního představení „Peter Black“ v anglickém jazyce mezi žáky i učiteli naší školy, zorganizovali jsme ještě jednou návštěvu tohoto představení pro třídy, které hru neviděly. I tentokrát se žáci dobře bavili skvělým humorem a zábavnými scénkami a ani nevnímali, že představení je v angličtině. Návštěva anglického divadla proběhla 25. 4. 2016 v divadle Buranteatr a účastnily se třídy MEZ1, OK1, PSP1, ME1A, IT2B, EPO1, ME1C, ME1B a MS2B.