Den Země

den_zeme21. 4. 2016 jsme zorganizovali Den Země pro děti v ekoškolce Jamborova, v Brně Židenicích. V první části programu nás paní učitelka seznámila s přírodní zahradou. Ve druhé části jsme se rozdělili na skupiny. Ty pracovaly s dětmi na stanovištích. Děti plnily úkoly, které jsme si pro ně připravili. Následovalo vyhodnocení a odměna – krásné pexeso o přírodě. Celá návštěva mateřské školky se všem moc líbila a odměnou za uspořádání Dne Země byla radost na tvářích všech dětí. Žáci EPO 1
ekoskolka