Zveme Vás na akci – Veletrh odborných dovedností – VET Fest

VETweek_FBcover_4Na základě výběru dle kritérií zveřejněných ve výzvě pro přihlášení byla naše škola, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61, vybrána jako aktivní vystavovatel na Veletrhu odborných dovedností – VET Fest v rámci Evropského týdne odborných dovedností 2019 pro prezentaci strojírenských a elektro oborů. Přijďte nás navštívit dne 15. 10. od 9:00 do 15:30 do haly Uprostřed ve Vnitroblocku, na adrese Tusarova 791/31, Praha 7 – Holešovice.

Na stánku bude naše škola prezentovat některé obory vyučované na škole, a to elektrotechnické obory – Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojírenské obory – Strojírenství, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Puškař.
Návštěvníci si mohou u tohoto stánku vyzkoušet např. odborné dovednosti v dialogovém programování pro CNC stroje, dokončovací ruční práce s kovy, rozbor a skládání zbraně, měření elektronických veličin různými měřicími nástroji, 3D tisk modelů na 3D tiskárně atd.
Návštěvníci se také u tohoto stánku dozvědí o projektech Erasmus +, které škola uskutečnila, uvidí ukázky výstupů z projektů – vozítka na solární pohon navržená a vyrobená žáky oboru Mechanik elektrotechnik na stáži v Chorvatsku, modely vagonů vyrobené žáky oboru Mechanik seřizovač z multiprojektu Vlak do Evropy. Rovněž velmi přínosné budou pro návštěvníky, žáky základních a středních škol, besedy se žáky školy – účastníky projektů Erasmus +.

Střední škola technická a ekonomická Brno Vás zve ke svému stánku a těší se na Vaši návštěvu.
Za organizátory akce
Mgr. Olga Myslíková a PhDr. Věra Benediktová