ERASMUS+ – naše škola se poprve zapojila do SÍTĚ Euroučňů

Letos se naše škola, jako velmi úspěšný realizátor projektů v programu Erasmus+, poprvé zapojila do Sítě Euroučňů.

Dne 10. – 11. února 2023 proběhlo národní setkání v Praze, kde se účastníci z celé České republiky účastnili workshopů, teambuildingových aktivit, besed a diskusí. Národní setkání bylo pro účastníky velmi přínosné a zajímavé, ale hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euroučňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi a letos v Portugalsku na Azorských ostrovech v termínu od 20. – 23. 4. 2023. Z 26 žáků se muselo vybrat 6 účastníků – 3 z loňska a 3 noví, kteří pojedou reprezentovat naši zemi. Pro postoupení do užšího výběru se muselo natočit podle nastavených podmínek video, se kterým našemu žákovi pomáhal Lukáš Plotěný ze třídy ME3A.

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2023 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Belgie a Rumunsko. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Naše škola se přihlásila do sítě Euroučeň a nominovala dva žáky učebních oborů, a to Vojtu Sysla ze třídy PU3 a Patrika Havelku ze třídy OK3, kteří loni úspěšně absolvovali měsíční odb. stáž v Irsku. Žáci kromě podání přihlášky museli rovněž natočit video v anglickém jazyce, v němž měli představit sebe a svoji stáž. Naši žáci byli úspěšní a byli vybráni jako noví Euroučni a stali se členy Sítě Euroučňů – ambasadorů programu Erasmus+ v odborném vzdělávání.

Nakonec náš žák Patrik Havelka ze třidy OK3 se v těžké konkurenci prosadil a byl vybrán jako ambasador, který bude reprezentovat naši zemi i naši školu na mezinárodním setkání v Portugalsku na Azorských ostrovech, což je obrovský úspěch. Před výjezdem Patrika ještě čeká přípravné mezinárodní online setkání a národní organizační setkání.

Budeme držet Patrikovi palce, aby vše zvládl a mezinárodní setkání si užil a budeme se těšit na jeho fotky, postřehy a zážitky, se kterými se s námi po příjezdu z mezinárodního setkání určitě podělí.