Stínování učitelů ve Slovenské republice

Ve dnech 20. – 24. března 2023 proběhla stáž dvou učitelů ve Slovenské republice v Nitře, v rámci programu Erasmus+. Obsah stáže byl věnován stínování, vzájemné výměně poznatků a zkušeností od slovenských kolegů.

Job shadowing – Shadowing accounting systems and digital marketing using Microsoft Office and Teams in teaching economic and information technology subjects.

Také jsme zde mohli domluvit možné výměnné studijní pobyty žáků zaměřené na ekonomické obory v návaznosti na pracovní a firemní trh obou zemí a jejich propojenost a podobnou daňovou soustavu, pracovní právo a účetnictví. Tak, aby žáci poznali některé systémy obou zemí – za nás např. Pohoda – STORMWARE s.r.o., Money S3 – Seyfor a v rámci Slovenské republiky OLYMP – KROS a.s. a propojenost a zapojení do školních firem, duální systém, výuku apod.

Výměna materiálů a poznatků v rámci výuky EKO a ICT předmětů v návaznosti na trh práce, je vždy v těchto případech k nezaplacení. Díky: Ing. Némethová, Ing. Ryšová, Mgr. Vrabcová, Ing. Halajová, Mgr. Košovičová, Ing. Svitačová.

Celá stáž se nesla ve velmi přátelském prostředí Obchodní akadémie, Bolečkova 2, Nitra.