Základní kovoobráběčské práce (PK 23-021-E)

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas:
160 hodin / 8 hodin ZZ
14:30–19:30 hod
OBSAH  
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním.
 • Strojní zpracování kovů na soustruzích, frézkách a vrtačkách.
 • Měření rozměrů – měřit úhlové rozměry pomocí úhloměru, sinusového pravítka.
 • Obsluhování měřidel a měřících přístrojů.
 • Upínání obrobku a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, obrážečkách a vrtačkách.
 • Zhotovení součásti na hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách.
 • Sestavování dílů, součástí, části strojů a zařízení.
ZÁMĚŘENÍ
 • Uchazečům, kteří se chtějí a mají zájem naučit kovoobráběčské práce.
 • Pracovníkům, kteří chtějí získat další strojní odbornost.
PŘÍNOS A CÍL
 • Orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací.
 • Volit postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a materiál pro ruční a strojní obrábění.
 • Zvládnout základní kovoobráběčské práce.
 • Dodržovat základní ustanovení BOZP při obrábění.
 • Číst technologické dokumentace.
 • Vyhotovit skicu při dodržování zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A.
 • Uvést údaje k dodržení požadavků na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochrany proti korozi a požadavků na vzhled součástí.
ZAKONČENÍ A CENA
 • Závěrečná písemná a praktická zkouška profesní kvalifikace.
 • OSVĚDČENÍ o získání profesní kvalifikace.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 21 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři kurzu
Ondřej FUKSA
Vladimír PRÁŠEK
Oldřiška STRNIŠŤOVÁ