Lektoři

Ivo BAREŠ

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Tomáš BENÁČEK

Obor Mechanik seřizovač vystudoval na Střední škole technické a ekonomické v roce 2013.
V témže roce absolvoval kurz asistenta pedagoga UPOL. V roce 2017 získal osvědčení za
Studium pedagogiky pro učitele.
Na škole nyní působí jako učitel ODV, současně se aktivně podílí na přípravě studentů na různé regionální a republikové soutěže. Ve Velké Británii absolvoval pracovní stáž v rámci projektu Erasmus+. Je držitelem osvědčení Společná část maturity Zadavatel pro žáky s PUP MZ.
Odborně na škole vyučuje frézování, soustružení, zámečnický výcvik a programování CNC Sinumeric. Úspěšně ukončil kurz Efektivní komunikace na střední škole.

Ing. Petr CUPÁK, Ph. D.

Na Střední průmyslové škole slévárenské v Brně maturoval v roce 1986. Akademický titul získal v roce 1991 na VUT fakultě strojníhoho inženýrství. Řadu let pracoval ve strojírenském průmyslu v technických a vedoucích pozicích. Od roku 1997 je držitelem základní státní zkoušky z jazyka německého.
Od roku 2007 pracoval jako odborný asistent na VUT FSI v Brně v oblasti slévárenské technologie, disertační práci obhájit v roce 2011. Na Střední škole technické a ekonomické Brno pracuje na pozici učitel odborných strojírenských předmětů a lektor vzdělávání dospělých.

Mgr.  Miroslav DOLEŽAL

Lektor je absolventem SOUs Kuřim v oboru Mechanik-seřizovač pro obráběcí stroje a linky. Zkušenosti a praxi zúročil na MUNI v Brně, kde úspěšně absolvoval v roce 2019 v navazujícím magisterském oboru Učitelství odborných předmětů.
Ve svém profesním životě prošel pozicemi na různých úrovních od seřizovače a programátora pletacích strojů až po vedoucího výroby ve strojírenském podniku.
V současnosti je autorizovaným zástupcem pro profesní kvalifikaci Základní kovoobráběčské práce a Obsluha CNC obráběcích strojů.

Ing. Iva DONOVALOVÁ

Lektorka vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Ondřej FUKSA

V roce 2011 maturoval v oboru Mechanik seřizovač, výuční list v oboru Puškař získal v roce 2013.
Na SŠTE Brno působí jako lektor vzdělávání dospělých a současně je autorizovaným zástupcem profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce a Obsluha CNC obráběcích strojů.

Bc. Vít GAJDOŠ

Vyučil se v oboru Obráběč kovů a automechanik. Následně si dokončil nástavbové maturitní studium Autotronik. Pedagogickou fakultu Masarykova univerzity bakalářské studium Učitel praktického vyučování absolvoval v roce 2016.
V současnosti pokračuje ve studiu Magisterského programu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Je držitelem certifikátu Obsluha CNC obráběcích strojů a SolidWorks, na SŠTE v Brně pracuje jako lektor odborného vzdělávání.

Ing. Marie GREGŮRKOVÁ

Vystudovala VUT fakultu strojní – Chemické a potravinářské stroje a zařízení pro spotřební průmysl. Pracovala na pozici technologa a vývojového konstruktéra, zabezpečovala přípravu výrobků pro mezinárodní certifikace CE (CALEX ZM, SK).
Absolvovala kurz speciální pedagogiky a metodiku výuky AJ. Vyučovala na ZŠ, pracovala na pozici manažera technického vzdělávání a manažer projektů. Má dostatečnou praxi z tvorby nových profesních kvalifikacích pro NSK, NPI, kurzů DVPP, ŠVP a poradenství ve vzdělávání. Lektoruje Profesní kvalifikaci Operátor 3D tisku v průmyslové výrobě a Operátor 3D skenování v průmyslové výrobě.
Na SŠTE Brno zabezpečuje výuku technických předmětů ve strojírenství a teoretickou výuku informatiky.

Tomáš GRITZ

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Ing. Jaroslava HULEJOVÁ

Vysokou školu báňskou fakultu strojní a elektro absolvovala v roce 1992. Dále je absolventkou pedagogické fakulty Ostravské univerzity a právnické fakulty na Masarykově univerzitě.
Má dlouholetou praxi v korporátních a nadnárodních společnostech Český Telecom, a.s., RWE, a.s., GasNet, s.r.o. a Pražské plynárenské, a.s. Zabezpečovala komplexní IT školení aplikací pro účastníky na trhu s energiemi a připravovala odborné konference s legislativními a technickými změnami ve vazbě na informační systémy.
Realizovala rozvojové projekty v oblastech IT, vývoje databázových systémů a nastavení komunikace mezi těmito systémy, a to jak v oblasti telekomunikací, tak i energetiky. Rovněž v oblasti telekomunikací i energetiky získala zkušenosti v řízení projektů společnosti SAP Česká republika.
Od roku 2018 působí na pozici učitelky teoretických předmětů v oblasti ICT a webové aplikace a software. Na SŠTE Brno je akreditovanou a autorizovanou zástupkyní testovacího střediska ECDL/ICDL v pozici manažera i testera.

Petr JAKUBÍČEK

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Aleš JÍLEK

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Mgr. Josef KORČÁK, MBA

V roce 2009 absolvoval střední průmyslovou školu v Jedovnicích v oboru Technické lyceum – strojírenství. Následně absolvoval bakalářské studium Učitelství praktického vyučování na Masarykově Univerzitě. Postupně navázal a absolvoval magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů pro střední školy taktéž na MU.
Během magisterských studií se vyučil během zkráceného studia v učebním oboru nástrojař. Je absolventem studia Public relations a obchodního protokolu na institutu terciálního vzdělávání v Blansku.
Působí jako lektor vzdělávání dospělých na SŠTE Brno, současně spolupracuje při řízení projektů IKAP JMK II., Erasmus +. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval kurz Obsluha CNC strojů.

Jiří LINHART

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Mgr. Vlastimil NĚMEČEK

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Ing. Vladimír NOVOTNÝ

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Bc. Zdeněk ONDRÁČEK

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Vladimír PRÁŠEK

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Miloš PRUŠA

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Ing. Tomáš RUDOLF

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Milan RUSIŇÁK

Střední školu technickou a ekonomickou v Brně absolvoval v roce 2003 v oboru Mechanik seřizovač. Následně nastoupil do dílen na VUT FSI jako asistent, kde vypomáhal s praktickou částí bakalářských a diplomových prací. Současně se podílel na výzkumných projektech.
Odbornou praxi také získal během působení ve dvou strojírenských firmách, kde pracoval na CNC frézkách. Od roku 2017 pracuje na SŠTE Brno na pozici učitele odborného výcviku.

Ing. Aleš STEHNO

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Oldřiška STRNIŠŤOVÁ

Obor Obráběč kovů ukončila v roce 1983 ve Zbrojovce Brno, v roce 1985 získala maturitu v oboru Strojírenství. Pedagogickou odbornost mistr Odborné výchovy získala v roce 1989.
Lektorka je držitelkou certifikátu ITC znalostí a dovedností a absolventkou kurzu Pedagogického projektování. V roce 2010 získala osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, v roce 2011 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Dlouhodobě vyučuje odborné kurzy pro firmy Honeywell a Garrett Motion Czech Republic.
Na SŠTE Brno je dlouhodobě autorizovaným zástupcem profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce a profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů.

Jiří ŠANDERA

Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Mgr. Irena ŠTAFFOVÁ

Lektorka je absolventkou pedagogické fakulty obor učitelství všeobecných předmětů matematika a základy techniky na MU Brno. Fakultu Informatiky úspěšně absolvovala v roce 1991. Má dlouholetou praxi učitelky na základní škole a gymnáziu. Je absolventkou studia ICT koordinátorky, IT kurzů a školení je držitelkou řady certifikátů.
Od roku 2017 pracuje na SŠTE Brno, kde hlavně zabezpečuje výuku informačních a komunikačních technologií včetně počítačové grafiky. Dále je webmaster webových stránek naší školy.

Ing. Jana ŤOKOVÁ

Absolvovala VUT Brno, obor chemické stroje a zařízení. V diplomové práci se zaměřila na aplikaci metod optimalizací hydraulických zařízení. V pedagogickém studiu se hlavně zaměřovala na efektivitu použití různých pedagogických metod.
Působila na třech odborných školách jako učitelka odborných předmětů, na univerzitě jako externí asistentka Ústavu konstruování. Je držitelkou certifikátu plynárenské zkoušky a dalších. Na SŠTE Brno působí jako konzultantka maturitních prací a lektorka vzdělávání dospělých. Spolupracuje na projektech zaměřených jazykově i odborně na automatizaci a robotiku.

Ing. Leona UHŘÍKOVÁ

Lektorka vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.

Mgr. Bc. Marie Závodná, DiS.

Lektorka je absolventkou SŠT ve Žďáře nad Sázavou. Za svého profesního života prošla pozicemi ve firmách na všech úrovních od seřizovače CNC strojů, technika kvality, inženýra kvality až po manažera kvality. Během své praxe získala certifikát QM od ČSJ.
Působila jako poradce, konzultant, lektor a interní a externí auditor ve strojírenských, stavebních a zdravotnických firmách, kde získala znalost norem ISO 9001, IATF 16 949 a ISO 13 485. Od roku 2021 je aprobovanou učitelkou odborných strojírenských předmětů, které na SŠTE Brno v současnosti vyučuje.

Ing. Lucie ZYKOVÁ

Lektorka vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.