Zpět k Zájemci o studium

INFORMATIKA

sste

VIDEO
PŘÍPRAVNÉ KURZY– na přijímací zkoušky
ANKETA – pro zájemce o studium, prosím vyplňte

DENNÍ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
Nápověda

OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou 

Kód a název oboru vzdělání (uvádějte na přihlášku)
Informační technologie 18–20–M/01 Informační technologie

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Jana Bednářová e-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz tel: 548 515 123

UKÁZKY PRÁCE ŽÁKŮ soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“

Černá chobotnice Jak  se natáčelo video ? Bezpečně v kyberprostoru
Bezpečnost v kyberprostoru Bankovní účet

ROČNÍKOVÉ PRÁCEpředmět „Počítačová grafika“

Ročníková práce – Synfig Animation Ročníková práce – Animace

PROJEKTOVÉ PRÁCE IT4A a IT4B z PŘEDMĚTU “PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ” – maturitní helpdesk
k otestování a připomínkám ze strany uživatelů IT3A, IT3B

Dedecoňo Quaranteam Dedepene PPG

Připomínkový formulář