Žáci naší školy na Česko-Rakouském setkání Sítě Euroučňů

Ve dnech 3.-4. listopadu 2023 proběhlo v Brně Česko-Rakouské setkání sítě Euroučňů, jehož součástí byli i žáci naší školy Patrik Havelka a Vojtěch Sysel.
Síť  Euroučňů je mezinárodní organizace sdružující účastníky programů Erasmus+ především z řad učňovských oborů, kteří se i po své stáži chtějí aktivně zapojovat do reprezentace a propagace programu Erasmus+. V ČR je síť Euroučňů zastřešována Domem zahraniční spolupráce.

Setkání mělo za cíl umožnit českým a rakouským Euroučňům společně sdílet své poznatky a zážitky, které by mohly být dále použity pro zlepšování kvality a dostupnosti programu Erasmus+ pro učební obory. Náplň setkání byla složena ze seznamovacích a teambuildingových aktivit v kombinaci s činnostmi prospěšnými pro fungování Erasmus+ a Sítě Euroučňů, při kterých byly shromažďovány a sdíleny poznatky a připomínky pro další rozvoj projektů.

Z pohledu účastníků byla celá akce velmi dobře zvládnuta a zorganizována. Byla přínosem jak pro celou organizaci, tak pro jednotlivce, kteří měli možnost se jí zúčastnit.
Euroučni Patrik Havelka a Vojta Sysel, DNS 1