Workshop: Můžeš podnikat/Y Soft

Pro část žáků EPO3B se uskutečnil 7. 2. 2023 workshop „Jak hrát a neprohrát hru zvanou podnikání“ pod organizací Můžeš podnikat ve společnosti Y Soft Ventures Management, a. s. Cílem projektu je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků. Žáci se se seznámí s fungováním firmy, významem jednotlivých oddělení a pokaždé se během workshopu zaměřují ve výuce na odlišnou oblast ve firemní kultuře.

Hlavní lektorem a vedoucím workshopu byl Václav Muchna. Poděkování patří také manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu.