Sdílení prostor SŠTE – IKAP JMK II.


V pátek 24. února 2023 proběhla na naší škole vzdělávací aktivita pro učitele středních škol. Jednalo se o sdílení odborných učeben a pracovišť pro naše kolegy učitele z dalších středních škol Jihomoravského kraje. Díky firmě Renishaw, která se opakovaně na této aktivitě zúčastnila, se tak mohli všichni přítomní seznámit s praktickým seřízením nástrojové a obrobkové sondy v CNC strojích. Další část dne byla věnována individuálním dotazům a vzájemnému předávání odborného know-how z oblasti CNC obrábění.

Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že jejich cesta k nám nebyla zbytečnou a odvezli si nové vědomosti, které mohou nyní uplatnit ve své učitelské profesi.