Úspěch v celostátní matematické soutěži

Dne 24. března 2023 proběhla Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy, proběhla V kategorii Tříleté učební obory se umístil mezi nejúspěšnějšími řešiteli v celé republice na 4. místě žák Tomáš Svoboda– PUZ1. V kategorii Čtyřleté studijní obory se umístili mezi úspěšnými řešiteli v celé republice na 31. místě David Cetl – IT2A s 19 body z 25 bodů a na 34. místě s 16 body z 25 bodů Matyáš Přikryl – IT1B. Blahopřejeme.

Naši žáci se zúčastnili na jednom ze soutěžních středisek, a to na Střední škole informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno.