Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí uchazeči,

ředitel Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 61, 627 00 Brno, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Zároveň zveřejnil kritéria přijímacího řízení a pokyny k přihlašování uchazečů.
ZÁKLADNÍ INFORMACE k přijímacímu řízení do studijních oborů a učebních oborů:
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.
Počty přijímaných uchazečů naleznete v hlavičce kritérií přijímacího řízení.
Termín pro podání přihlášek je stanoven do 1. března 2023.
Jednotná přijímací zkouška se pro čtyřleté a nástavbové studium koná:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
PŘIHLÁŠKA
termín podání přihlášek byl ukončen 1. března 2023

Více informací naleznete na odkazeCo mám vědět?

STUDIJNÍ
OBORY

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Informační technologie Přijati Nepřijati
Mechanik elektrotechnik Přijati Nepřijati
Strojírenství Přijati Nepřijati
Technik – Puškař Přijati Nepřijati
Mechanik seřizovač Přijati Nepřijati
Ekonomika a podnikání Přijati Nepřijati

UČEBNÍ
OBORY

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Strojní mechanik Přijati Nepřijati
Puškař Přijati Nepřijati
Obráběč kovů Přijati Nepřijati
Elektromechanik pro zařízení a přístroje Přijati Nepřijati

NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Provozní technika – denní Přijati Nepřijati

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

 DOTAZY k  oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Bc. Iva Vytásková e-mail: iva.vytaskova@sstebrno.cz tel: 548 515 123


ZÁKONNÉ NORMY