Technik kvality ve strojírenství (školení v laboratořích školy)

T E R M Í N výuky: 2023 ROZSAH výuky: 10 hodin 
OBSAH  
 • rozeznat délkové a geometrické tolerance a jejich kontrola
 • význam technická kontrola v systému řízení kvality
 • využití organizace a úkoly technické kontroly
 • stanovit druhy technické kontroly – vstupní, mezioperační, výstupní
 • využití nové měřicí techniky
 • zpracování naměřených údajů
 • měření geometrických veličin
 • měření vybraných fyzikálních (technických) veličin
 • chyby měření – eliminace chyb
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče, kteří jsou zkušebními techniky, strojírenské techniky – dispečer,  mistr, kontroly
 • pro zkušební techniky
 • technology
 • techniky CNC pracoviště
 • programátory
 • konstruktéry
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit se s metrologií.
 • Naučit se nové metody měření.
 • Stanovit druhy technické kontroly.
 • Rozeznat délkové a geometrické tolerance a jejich kontrola.
 • Pochopit význam technická kontrola v systému řízení kvality.
 • Stanovit právně druhy technické kontrol.
 • Zpracovat naměřené údaje.
 • Nastavit účinnou kontrolu měření.
 • Chyby měření – eliminace chyb.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
 • Minimální počet 1 účastník.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři kurzu
Ing. Tomáš RUDOLF
Ing. Petr CUPÁK, Ph. D.