Sportovní soutěže AŠSK – 2. místo v kategorii chlapců

image_ASSKV pondělí 5. října se uskutečnilo hodnocení brněnských středních škol ve sportovních soutěžích ve školním roce 2014/2015. Byli jsme pozváni na závěrečné vyhlášení výsledků a přijetí u náměstkyně primátora města Brna Ing. Kláry Liptákové na Nové radnici v Brně. K vyhlášení výsledků byli pozváni zástupci školy. Naši školu zastoupila p. Mikesková /TEV/ a Josef Březovský z MEZ3.

Ve školním roce 2014/2015 jsme se velmi úspěšně účastnili mnoha soutěží a získali výborné výsledky, především ve fotbale, florbale a šachu, kde jsme obsadili přední místa tabulky. V hodnocení brněnských středních škol v kategorii chlapců ve sportovních soutěžích ve školním roce 2014/2015 jsme získali krásné 2. místo.

Odměnou nám byl upomínkový předmět, diplom a peněžní poukázka na zakoupení sportovní potřeby.

Velké poděkování patří především p. Vachové a p. Kotlárovi, kteří se velkou měrou podíleli na soutěžích. Velký dík patří všem reprezentantům školy za jejich snahu o dosažení nejlepšího výkonu. Poděkování samozřejmě patří panu řediteli Ing. Štefkovi, a celému vedení školy, že umožňují žákům, aby úspěšně reprezentovali školu. Dík patří všem učitelům, kteří mají pro sportující žáky pochopení. A také poděkování patří Spolku přátel střední školy Olomoucká a to především p. Koudelné, která byla velmi nápomocna při materiálně – technickém zabezpečení soutěží.

Děkujeme a věříme, že uspějeme v hodnocení brněnských středních škol ve sportovních soutěžích i ve školním roce 2015/2016.