Soutěž s FabLabem

Žáci Roman Rohořa a Michal Morávek z IT3A a Filip Szuscik a Ondřej Šalko z ME3A se zúčastnili jarního běhu soutěže s FabLabem.

Školení na technologie proběhlo 24. 3. 2022 a jako projekt si žáci vybrali vytvoření automatu na míchané nápoje, který nazvali Easybar.

Finále soutěže se konalo 11. 5. 2022 v budově Jihomoravského inovačního centra v Brně. Roman s Michalem výborně odprezentovali svůj projekt a získali 2. místo v kategorii Cena diváka.