SolidWorks/SolidCAM

TERMÍN: 25. 11. 2022 ROZSAH: 40 hodin
OBSAH  
 • Založit projekt v prostředí SolidWorks.
 • Vytvořit a upravit model a uskutečnit přenos modelu do výrobního výkresu.
 • Definovat prostor CNC stroje, postprocesor, polotovar, nástroje a technologické operace v SolidCAM.
 • Vygenerovat program do řídícího systému CNC stroje a odladit ho simulací.
 • Procvičovat tvorbu programů pro různé výrobní výkresy.
ZÁMĚŘENÍ
 • pro běžné uživatele, vedoucí pracovníky, odborné zaškolení pracovníků
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit se s pracovním prostředím SolidWorksu a SolidCam.
 • Založit projekt, vytvořit skici a 3D modelu.
 • Použít úprav jednotlivých prvků ke změně modelu.
 • Přenos prostorového modelu do výrobního výkresu a jeho úpravy.
 • Založit projektu v SolidCAM.
 • Definovat prostoru CNC stroje, postprocesoru, polotovaru a nástrojů.
 • Zadat technologií obrábění, tvorba jednotlivých operačních úseků, simulace.
 • Generovat programy do konkrétního ŘS stroje, jeho kontrola, odladění a simulace.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 2 účastníci / cena na osobu 17 050 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Bc. Vít GAJDOŠ