Školení k udržení kvality ve výrobě

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
8 hodin
15:00-19:00 hod
OBSAH  
 • Druhy plýtvání – jak rozpoznat sedm druhů plýtvání?
 • Analýza vad – jak rozpoznat kritické vady?
 • Ishikawův diagram – zahájit burzu nápadů.
 • Metoda 8D report – nebuďte unáhlení, buďte důslední.
 • 5S – disciplína nebude oříšek.
ZÁMĚŘENÍ
 • Pracovníkům údržby a ve výrobě.
 • Mistrům výroby.
PŘÍNOS A CÍL
 • Najít, identifikovat a pojmenovat příčiny problémů na pracovištích spojené s reklamacemi.
 • Zvládnout  a zhodnotit správné nastavení kontrolních plánů.
 • Umět rozlišit nápravná a preventivní opatření.
 • Specifikovat faktory plýtvání a nalézt způsoby, jak jim zabránit.
 • Prokázat příčiny výrobního problému.
 • Navrhnout efektivně nápravná a preventivní opatření.
ZAKONČENÍ A CENA
 • Možnost zakončení kurzu testem.
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného testu.
 • Cena vzdělávacího programu 16 500 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu
Mgr. Bc. Marie Závodná, DiS.